Presentaties

  • Op 14 juni 2012 vond het landelijke congres ‘Opgroeien is samenspel’ plaats in Den Bosch. Op dit congres werden resultaten gepresenteerd van de ZonMw programma’s Diversiteit in het Jeugdbeleid en Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin. De Kenniswerkplaats Tienplus was er uitgebreid vertegenwoordigd. Pauline Naber (HIH) vroeg in het plenaire ochtenddeel aandacht voor het bereiken en goed bedienen van migrantenouders. Trees Pels (Verwey-Jonker Instituut/VU) gaf een overzicht van de opbrengsten van de drie werkplaatsen Diversiteit in het Jeugdbeleid. Zij ging, samen met collega-onderzoekers, hierover in gesprek met deelnemers aan de workshop die hieraan was gewijd. Rob Gilsing presenteerde de resultaten van onderzoek naar de borging van diversiteitsbeleid. In zijn workshop werd dieper ingegaan op de gezamenlijke agenda van de zogenoemde kanteling in het jeugdbeleid en diversiteitsbeleid. In de workshop van Marjolijn Distelbrink en Cecile Winkelman over het project Triple P Divers beleefde de korte film die voor dit project is gemaakt zijn première. In de workshop van Marjan de Gruijter en Hans Bellaart van FORUM werd stilgestaan bij de meerwaarde van samenwerken met migrantenzelforganisaties vanuit de preventieve jeugdzorg. Vertegenwoordigers van drie zelforganisaties spraken hierover met de deelnemers.

Presentaties