Contact

Het Verwey-Jonker Instituut is coördinator van de Kenniswerkplaats Tienplus.

Bezoek- en postadres:
Verwey-Jonker Instituut
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG Utrecht

T: (030) 230 07 99
F: (030) 230 06 83
E: secr@verwey-jonker.nl

Projectleider van de Kenniswerkplaats Tienplus is Marjolijn Distelbrink, zij is te bereiken via mdistelbrink@verwey-jonker.nl.