Over de werkplaats

Amsterdam kent diverse voorzieningen voor jeugd en gezin. Mensen van niet-westerse afkomst maken daar nog weinig gebruik van, terwijl juist onder hen de behoefte aan steun en hulp groot is. Daardoor stapelen problemen zich soms op tot het moment dat ouders of jongeren er zelf moeilijk meer uitkomen. Dit terwijl gezinnen versterkt kunnen worden als er een pedagogisch vangnet is, waar ouders terechtkunnen en zich thuis voelen bij kleine of grotere vragen over opvoeding. Om ouders beter te ondersteunen is in 2009 de Kenniswerkplaats Tienplus opgericht.

Lees verder wat wij in 2015 nog doen bij projecten.