Archief

Kenniswerkplaats 2012-2014

Doel

De doelstelling van Kenniswerkplaats Tienplus in 2012-2014 is drieledig:

• Voortzetting van de kennisinfrastructuur.
• Verdieping van de kennis en resultaten die zijn opgedaan in de afgelopen projectperiode en verbreding ervan naar andere regio’s.
• Implementatie, verspreiding en borging van kennis en resultaten in beleid, praktijk, opleidingen en wetenschap, ook van de projecten in het kader van Diversiteit In Vakmanschap.

Inhoudelijk bouwen we voort op de voorgaande projectperiode.

Nieuwe aandachtspunten

We bundelen de krachten sterker rondom de stelselherziening: de grote operatie waar Amsterdam, en het jeugdbeleid in het algemeen, voor staat. Het gaat dan vooral om de beoogde ‘kanteling’ in de aanpak van de zorg voor jeugd en gezin. Kanteling wil zeggen: een vergroting van het bereik en de effectiviteit ervan voor de divers samengestelde Amsterdamse bevolking. Daarbinnen concentreren wij ons op drie kernthema’s:

1. OKC als laagdrempelig knooppunt;
2. Vakmanschap nieuwe stijl;
3. Interventies: evidence én practice based werken.

Samenwerkingspartners

Formele partners in de kenniswerkplaats zijn:

• de stad (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling)
• ABC (www.hetabc.nl)
• het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder)
• Hogeschool INHolland
• de Vrije Universiteit
• Academische Werkplaats Publieke Gezondheid van GGD AMC.

Kenniswerkplaats Tienplus werkt nauw samen met de nieuwe Ouder-en-kindteams en het programma-team dat deze teams ondersteunt, NEJA, de gemeente Amsterdam, scholen, professionals die in het voorveld werken met ouders en kinderen, zoals Trias Pedagogica, en migrantenzelforganisaties. De hoofdfinancier van de kenniswerkplaats is de landelijke organisatie voor zorgonderzoek ZonMw. De gemeente Amsterdam is cofinancier van activiteiten van de Kenniswerkplaats.