Projecten

De Kenniswerkplaats werkt aan verbetering van de pedagogische infrastructuur rond migrantenouders met tienerkinderen. Dit gebeurt door:

a) onderzoek dichtbij de praktijk,
b) door kennisondersteunde (door)ontwikkeling van goede praktijken en
c) kennisdeling.

2015

In 2015 richt de Kenniswerkplaats Tienplus zich op ondersteuning van de transformatie in het jeugddomein in Amsterdam, met specifieke aandacht voor het bereiken en bedienen van kwetsbare groepen. Met name laagopgeleide migrantenouders en -jeugd. Tienplus is betrokken bij de oprichting van een portaal waar professionals in de nieuwe ouder-en-kindteams hun vragen rond het functioneren van de nieuwe teams kunnen stellen. Deze teams bestaan uit vrijwilligers die werken met gezinnen, ouders en jeugdigen en ambtenaren. De vragen worden vervolgens beantwoord door kennisinstellingen (VU, HvA, UvA, Inholland en het Verwey-Jonker Instituut). Tienplus werkt hiervoor samen met het Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam (NEJA). Het portaal gaat tegen de zomer van 2015 van start. Bij ZonMw is een aanvraag met NEJA in voorbereiding om Tienplus om te vormen tot een academische werkplaats Transformatie Jeugd.

Ook wordt gewerkt aan verdere verspreiding van de in de afgelopen jaren opgedane kennis rond diversiteit in vakmanschap, Triple P en diversiteit en bottom up ontwikkelde methodieken die zich richten op migrantengroepen (o.a. opvoeddebatten met migrantenvaders).

Tot slot lopen er nog onderzoeksactiviteiten. Zo onderzoekt Tienplus met een consortium, aangevuld met het Trimbos Instituut en uitvoeringsinstellingen in Amsterdam, de effectiviteit van Triple P tieners. Dit onderzoek wordt gefinancierd door SIA. Hogeschool Inholland is de penvoerder. Dit onderzoek is in de fase van dataverzameling.

Tienplus onderzocht in 2015 voorts op kleine schaal de resultaten van de training Triple S, bedoeld om wijkteams jeugd beter te laten aansluiten bij de eigen kracht van ouders, netwerken rond ouders en de wijk. Een publicatie over resultaten van deze training in Hilversum en Amsterdam is in de maak.
Voor meer informatie: mdistelbrink@verwey-jonker.nl.